İntragastrik (Mide İçi) Balon Uygulaması

Mide içerisine endoskopi yardımıyla özel bir balon yerleştirilmesi ve bu sayede midenin dolu tutulması esasına dayanır. İşlem sedasyon altında yapılabilir ve mide içine yerleştirilen balon 400-700 cc arasında sıvı ile şişirilir. Bu uygulama VKi (vücut kitle indeksi) 30 ve üzerinde olan hastalarda uygulanabilir.  balon mide içerisinde en fazla 6 ay bırakılır. uygulama sonrası erken dönemde karın ağrısı, bulantı, kusma ve öğürme hissi sık görülür. Uygulamadan sonra ilk 2 gün sadece sıvı tüketilmelidir.

Mide içi balon uygulaması, gebelikte, reflü şikayeti olanlarda, midesinde gastrit ve ülser olanlarda ve aspirin kullananlarda uygulanmamalıdır.

Bu uygulama, sonrasında balonun mide içerisinde patlaması ya da içerisindeki sıvıyı sızdırması sıkça görülmüştür.  bu komplikasyonlardan sonra bir takım önlemler alınmış olsa da , mide içi balon uygulaması kısmen popülerliğini yitirmiştir.

 

Gastrik Bant (Mide Bandı) Uygulaması Nedir ?

Bu uygulama yan etkisi en az olan cerrahi tedavi yöntemidir. Laparoskopik yöntemle mide ağzına silikon yapıda bir bant konulması ve sıkıştırılması esasına dayanır. Böylece mide de hem daralma sağlanır hem de yemek miktarı kısıtlanmaya çalışılır. Her yaş grubunda uygulanabilir.

Mide bantı uygulamasının dezavantajları; yeme alışkanlıklarını bozması, bulunduğu yerden kayması ve akut olarak yemek borusunda tıkanıklık oluşturabilmesidir. Çok nadiren mide duvarında aşınma ve perforasyon (delinme) görülebilir.

 

Tüp Mide Ameliyatı Nedir ?

Son zamanlarda yaygın uygulanan cerrahi tedavi yöntemidir. Bu yöntemde laparoskopik olarak midenin %50-70’i alınır. Bu şekilde mide bir tüp şekline getirilir ve hacmi belirgin olarak azaltılır. Mide bandı uygulamasına alternatif olarak geliştirilmiş olup, VKİ 40 ve üzerinde olan hastalarda etkin bir yöntemdir. Bununla birlikte tüp mide ameliyatının VKİ 30-40 arasında olan hastalarda uygulanması tartışmalıdır. Bunun ana nedeni ise; operasyon sonrası erken ve geç dönem bazı sağlık sorunlarının henüz aşılamamış olmasıdır.

Tüp mide ameliyatında ameliyat sırasında ve sonrası erken evrede ölüm oranı %4-7 arasındadır. En sık ölüm nedeni, operasyon sahasından kaçak oluşması ve mide içeriğinin karın içine geçmesi (peritonit) dir.

Ameliyat sonrası kişinin beslenmesi son derece sınırlı olup, hasta uzun süre sıvı ile beslenmek zorunda kalır. Yediği az miktar besini kusarak çıkarma sıkça rastlanılan bir problemdir. Midenin yokluğunda besinler küçük parçalara ayrılamaz ve bu nedenle barsağa büyük parçalar halinde geçer. Bu şekilde basinlerin içeriğindeki karbonhidratlar barsaklar tarafından emilemez ve kendilerine su çekerek geçmeyen ishal ve besin eksikliği problemine yol açarlar (Dumping Sendromu). Cerrahi bir komplikasyon olarak yemek borusu mide birleşim yerinde (pilor) darlık gelişebilir ve kişide yediklerini hemen kusma şeklinde kendini gösterir. Ayrıca bu hastaların mideden emilen ve sinir sisteminin çalışmasında önemli bir yeri olan B vitamin türevlerini dışarıdan alma ihtiyaçları vardır.