Obezite nedir

Obezite çağımızın önemli bir sağlık sorunu olup, vücudun normal yaşamını bozacak şekilde ya da kişide sağlık sorunlarına yol açacak şekilde yağ oranlarının artmış olması ‘obezite’ olarak tanımlanabilir. Normal erkek vücudunun %18-20 si yağ dokudur. Bu oran kadınlarda ortalama %25 civarındadır. Diğer bir tanımlama ile, vücut yağ doku oranının erkeklerde %25, kadınlarda %30 un üzerinde olması ‘obezite’ (şişmanlık) olarak değerlendirilir.

Obezitenin nedenleri irdelendiğinde; kalıtsal özellikler, beslenme alışkanlıkları, sedanter yaşam (hareketsiz yaşam) gibi farklı faktörler sıralanabilir.

Obez hastalarda, normal insanlara göre kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve kanserlerin görülme oranı belirgin olarak artmaktadır. bununla birlikte beklenen yaşam süresinin, toplum ortalamasına göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Ülkemizde erkek nüfusun %20-22’si ile kadın nüfusun yaklaşık olarak %40’ı obez olarak değerlendirilmektedir.

Obezitenin klinik tanısı VKİ (vücut kiyle endeksi) ile konulur. VKİ, vücut ağırlığının boyun karesine bölünmesi ile elde edilir. (VKİ=vücut ağırlığı/boy2 (metre).

VKİ 19-25 arasında olan kişiler normal olarak değerlendirilir.

VKİ 25-30 arasında ise preobez, şişmanlık öncesi durumdur.

VKİ 30-35 arasında 1. derece obeziteden bahsedilir.

VKİ 35-40 arasında 2. derece obeziteden bahsedilir

VKi 40 ve üzerinde ise ‘morbid Obezite’ adını alır ve morbid obezite ciddi sağlık sorunları ile ölüm riski taşımaktadır.

  1. ve 2. derece obezite yaşam tarzının düzeltilmesi, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, spor ve diyet programları ile tedavi edilebilir ve tamamen normal bir yaşam sürülebilir. Bununla birlikte; özellikle morbid obezlerde bu yöntemler ile tedavi oranları ne yazık ki %10 ları geçmemektedir.

Günümüzde morbid obezitenin kesin ve kalıcı tedavisi ‘obezite cerrahisi’ ya da ‘bariatrik cerrahi’ denilen girişimlerle sağlanabilmektedir.